Graficzne podsumowanie 2019 roku

中文字幕一本到无线Poni?ej graficzne podsumowanie 2019r!

中文字幕一本到无线中文字幕一本到无线

Ten rok min?? pod znakiem Recitali Podró?niczych, podró?y i wyst?pów w Japonii, ale by?o te? kilka innych ciekawych koncertów, a tak?e wyró?nienie na Transatlantyku! I kilka niezapomnianych wydarzeń muzycznych, na które si? wybra?em.

Na zdj?ciach:
- Poznań -?Festiwal Podró?niczy ?ladami Marzeń
- Miyazaki (Japonia) – wspólny wyst?p z?Tatsuro Yokoyama
- S?upno – koncert na historycznych fortepianach w?Pracownia Pianin i Fortepianów Andrzej W?odarczyk
- Warszawa – po koncercie jednego z najlepszych pianistów, których widzia?em w akcji -?Dorantes
- Kraków – wyst?p na otwarcie?MasterClass Sztuka Konwersacji?z udzia?em Allana Starskiego w ramach festiwalu?Off Camera?(na zaprosznie?Steinway & Sons Polska PianoSalon)
- ?ód? -?Transatlantyk Festival, wyró?nienie specjalne w konkursie szybkiej kompozycji ICC
- Warszawa -?Piano Day, w??azienki Królewskie?- dzi?kuj? za zaproszenie?Zuzanna Ca?ka
- Warszawa – wystawa zdj?? z rowerowej trasy koncertowej przed prezentacj? w Klubie Podró?nikaPo?udnik Zero
- Gdańsk – prezentacja i wyst?p w trakcie fina?u rowerowej sztafety dooko?a ?wiata?Bike Jamboree
- Gryfino – podró?niczy?Festiwal W?óczykij, tu spontaniczna dodatkowa akcja – wyst?p w trakcie zimowego hamakowania (organizajca?Niespokojne Nogi)
- Toruń -?Centrum Kultury Dwór Artusa
- Tokio (Japonia) – fortepian na 46 pi?trze wie?owca Metropolitan Building

 

 

Inspiracje 2019

Polecam playlist? Pianomatyk’s Inspirations 2019 -? z nagraniami i artystami, którzy szczególnie zainspirowali mnie w 2019r.

Niektóre z utworów s? starsze, nie wszystkie zawieraj? fortepian, cz??? to przyjaciele lub arty?ci, których widzia?em wyst?puj?cych na ?ywo, a inne to przypadkowe odkrycia… Kolejno?? losowa.

Mi?ego s?uchania!


Fabian Almazan
Joanna Kucharczyk?feat?Marcelo Woloski
Micha? TheGlory Chwa?a
Zuzanna Ca?ka
Jameszoo
Tatsuro Yokoyama
Rafal Rokicki
Graham Costello’s STRATA
Aleksander D?bicz
Phronesis
The Cinematic Orchestra
Gabriel Kaczmarek
Jaga Jazzist
Jacek Cichocki
?lafur Arnalds
Tobias Preisig?& Stefan Rusconi
The Comet is Coming
haruka nakamura?/ orbe
Faraj Sulaiman
Antoni Wojnar
Roller Trio
Goldmund
Nik B?rtsch’s RONIN
Lapalux
leo svirsky
John Ghost
Agnes Obel
Elliot Galvin
Tigran Hamasyan

Kilka zdj?? z fina?u Bike Jamboree

Poni?ej kilka zdj?? z mojego krótkiego go?cinnego wyst?pu podczas fina?u rowerowej sztafety dooko?a ?wiata Bike Jamboree podczas którego gra?em wy?wietlaj?c zdj?cia ze swojej trasy Pianomatyk Bike Tour.

Wielki Fina? sztafety rowerowej Bike Jamboree

Mi?o mi poinformowa?, ?e b?d? go?ciem specjalnym na Wielkim Finale pierwszej rowerowej sztafety dooko?a ?wiata Bike Jamboree!

Fina?owe wydarzenia odb?d? si? w dniach 13-15 grudnia w Gdańsku w Domu Harcerza (sztafeta by?a w znacznym stopniu organizowana przez ?rodowisko harcerskie). Rowerzy?ci po okr??eniu ziemii w 37 etapach wjechali w ostatnich dniach do Polski, a oficjalny finisz planowany jest na sobot? 14 grudnia na O?owiance.

Z okazji finiszu do Gdańska zjad? si? osoby uczestnicz?ce w ró?nych etapach projektu, odb?d? si? pokazy zdj?? i filmów z ró?nych etapów trasy, pokazy filmowe.

Ze swej strony ja zagram krótki recital na swoim przeno?nym pianinie elektrycznym i zaprezentuj? zdj?cia z mojej Rowerowej Trasy Koncertowej po Europie – Pianomatyk Bike Tour. Wyst?p planowany jest na pi?tek 13 XII w okolicach godziny 19.50.

Kiedy i gdzie:

中文字幕一本到无线 godz. 19.50

Gdańsk, Dom Harczerza, ul. Za Murami 2/10

O S T a T N I – fotorelacja

Tak by?o na?O S T a T N I(m) koncercie w?Steinway & Sons Polska PianoSalon?przed remontem.

Jak wida?, cz??? asortymentu by?a ju? popakowana w kartony.

Salon powraca w marcu w nowej ods?onie przed konkursem chopinowskim!

O S T a T N I – zapowied?

Zapraszam na muzyczne spotkanie pod nazw? O S T a T N I.

B?dzie to ostatni koncert w Pianosalonie Steinway & Sons w Warszawie przed remontem zaczynaj?cym si? dzień pó?niej.

Wydarzenie odb?dzie si? w warunkach cz??ciowego przygotowania do przeprowadzki fortepianów, wi?c cz??? albo nawet wi?kszo?? insturmentów b?dzie ju? z?o?ona.

B?dzie to zatem ostatnia, nieco nostalgiczna okazja do spotkania si? w starym Salonie i przygotowania na nadchodz?ce zmiany.

W programie autorskie kompozycje – b?d? te? nowo?ci!

?KIEDY I GDZIE?

3 grudnia (wtorek), pocz?tek godz. 19.00
Warszawa, ul. Ordynacka 10/12
Wst?p 20z?, bilety do nabycia przy wej?ciu.
Liczba miejsc siedz?cych ograniczona!

Transatlantyk – Soar

Kolejny film-improwizacja z Festiwalu Transatlantyk.

Tym razem rejestracja z drugiej, fina?owej rundy do pi?knej animacji SOAR.

Zacz??em troch? nie?mia?o, ale potem akcja wci?ga?a coraz bardziej…

Wywiad w Radio PiK

Podczas pobytu w Japonii umkn??a mi emisja reporta?u w?Polskie Radio PiK, w którym opowiada?em o Rowerowej Trasie Koncertowej.

Rozmow? prowadzi?a Adriana, która niedawno z plecakiem okr??y?a ?wiat – polecam jej stron? ?Rok W?óczykija?!

Wywiadu natomiast mo?na pos?ucha? tutaj:

http://www.radiopik.pl/87,197,luska-w-fartuchuz-pianinem-na-dwoch-kolkach

Filmik z Festiwalu Transatlantyk 2019 – The Daydreamer

Niespodzianka.?Tak wygl?da improwizacja do animacji na konkursie Instant Composition Contest w ramach?Transatlantyk Festival, na którym w lipcu zdoby?em wyró?nienie (za oryginalny j?zyk narracji muzycznej).

W rundzie 1 uczestnicy dostali do muzycznej ilustracji animacj? Sama Cannona pt. ?The Daydreamer”. Zadanie to by?o do?? wymagaj?ce, bo sceny w filmie zmienia?y si? do?? dynamicznie i bohater nieustannie przeskakiwa? pomi?dzy szar? rzeczywisto?ci? a??wiatem marzeń.

Film mo?na by?o obejrze? jeden raz tu? przed wej?ciem na scen? tak, aby zorientowa? si? w charakterze oraz zapami?ta? kluczowe momenty. Nast?pnie wchodzi?o si? na scen? i… wygl?da?o to mniej wi?cej tak:

w dobrej ‘f o r m ie’

Poni?ej kilka zdj?? z wernisa?u rze?b Paw?a Jackowskiego oraz koncertu pt. ‘f o r m y’ w podwarszawskim S?upnie w Pracowni Fortepianów Andrzeja W?odarczyka.

Powrót do góry

Nagrania koncertowe:

 
Patrz tak?e: Facebook
Patrz tak?e: YouTube
Patrz tak?e: Soundcloud
Patrz tak?e: RSS
Patrz tak?e: E-mail